Obchodní podmínky

Základní Shrnutí:

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje a jeho dovoz přes internetový obchod www.restauraceumarku.cz prostřednictvím elektronického formuláře.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s Lucie Lengsfeldová, IČ: 17891205 nebo s ní jinak jedná.

Předmět činnosti:

Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz pizzy a dalších pokrmů a potravinářského zboží do blízkého okolí dané provozovny. Restaurace U Marků provozuje Lucie Lengsfeldová, IČ: 17891205, se sídlem Boženy Němcové 269, 683 54 Otnice.

Otevírací doba a rozvoz:

Provozovna Restaurace U Marků má pevně stanovenou otevírací dobu, která může být změněna. Telefonické a on-line objednávky se přijímají v otevírací době, a to do uvedené provozní doby. Restaurace U Marků si vyhrazuje právo stanovit minimální výši objednávky dle rozpisu a právo nerozvážet do některých oblastí nad uvedenou oblast rozvozu. Osobní odběr na provozovně není omezen minimální výší objednávky.

Platební podmínky:

Za produkty a služby je možno platit v hotovosti, gastrostravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner), nebo bankovním převodem v případě uskutečnění objednávky na www.restauraceumarku.cz. Restaurace U Marků si vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek peníze nevracet. Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Veškeré platby jsou prováděny pouze v české měně (CZK).

Produkty:

Nápoje se rozváží pouze s pizzou nebo hlavním jídlem. Alkoholické nápoje neprodáváme osobám mladším osmnácti let. V provozovnách Restaurace U Marků nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách. Každý produkt obsahuje ingredience v obvyklém množství dle naší receptury. Zákazník si při objednávce může každý produkt upravit přidáním ingredience/ingrediencí navíc za příplatek. Výměna ingrediencí není možná kompenzací ceny, ingredience navíc je vždy za plný příplatek uvedený na e-shopu i v případě, že je původní ingredience u produktu nahrazována jinou. Velikosti pizz jsou uváděné pouze orientačně, váha těsta je normovaná, ale díky ručnímu rozdělávání pizzy může být velikost mírně odlišná od uváděné velikosti.

Doručení objednávek:

Restaurace U Marků se snaží doručit objednané produkty a zboží v co nejkratší době. Doba dodání je od 30 minut do 90 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.), může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nemůže Restaurace U Marků nést odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu.

Reklamace:

Restaurace U Marků doporučuje na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně zavolat na pobočku. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy, či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna za nový produkt, nebo patřičná sleva z příští objednávky či jiná alternativa. Nová objednávka bude dodána v co nejkratším termínu. Produkt lze reklamovat pouze v den, kdy byl zakoupen. Reklamace prosím řešte ihned telefonicky daném telefonním čísle provozovny.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2023